ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

За нас, като родители е важно какви хора ще пораснат децата ни. Как ще се справят с живота, ще имат ли умения да преодоляват трудностите, да се грижат за себе си, да са щастливи. Опитваме се да им придаваме своя опит, донякъде успешно, донякъде не. Искаме, когато децата ни пораснат и поемат по своя път, да сме спокойни за тях. Това не е лесно и изисква от нас като родители, огромна отдаденост и най-вече търпение.
В новият курс: „Трениране на успешни деца и младежи”, Вашите деца ще научат много нови умения, които ще им помогнат успешно да се справят с предизвикателствата на живота и до голяма степен ще ви направят по-спокойни за тях.
Основната цел на ТУМ (Трениране на успешни младежи) е да им предаде определени житейски умения, с чиято помощ да станат по-отговорни за собствения си живот и да подобрят взаимоотношенията си с околните – приятели, родители, учители и всички останали.
Какво ще научат младежите по време на курса:
– СЕБЕПОЗНАНИЕ. Да познават по-добре собствените си потребности, чувства, убеждения. Да се вслушват в себе си, да осъзнават кое е важно за тях.
– ПОЕМАНЕ НА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ. Да усвоят определени умения, посредством които да задоволяват важните си потребности, а също и умения с които да внесат ред в живота си.
– СПРИЯТЕЛЯВАНЕ. Да научат смисъла на истинското приятелство и да овладеят определени умения за сприятеляване.
– ПРЯМОТА. Да се научат как да разговарят с приятелите си и с другите хора по ясен, директен и откровен начин. Да се научат как да постъпват, когато са ядосани.
– ВСЛУШВАНЕ В ОКОЛНИТЕ. Да се научат как да изслушваш приятелите си и другите хора така, че да имат по-близки приятели и по-добри взаимоотношения.
– ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРАХА. Да се научат как да преодоляват страховете си, така, че да имат свободата да вършат нещата, които трябва и искат да вършат.
– РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ. Да се научат как да разрешават конфликт или сблъсък с приятели, родители, ръководители или други хора.
– ОБЩУВАНЕТО С ХОРА, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕБ. Да овладеят определени умения, за да се разбират с хора, чиито ценности и мнения са различни от техните.
– ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ТИ. Да се научат да се ориентират в живота и да могат да съставят план за действие, за да постигат важните си цели.