ХИПНОТЕРАПИЯ

Терминът хипноза е въведен през далечната 1842 г. от хирурга Джеймс Брейд. Той нарича тази лечебна техника, изхождайки от гръцката дума за сън – хипнос. По-късно Брейд осъзнава, че този термин не е много точен, защото състоянието е по-скоро съсредоточаване, фиксиране върху една идея – „моноидеизъм”. Терминът „хипноза” обаче придобива популярност и тази лечебна техника остава с това име.

В годините хипнозата е придобила мистичен ореол, благодарение на филмите, в които има съмнителни „хипнотизатори”, махало, замъгляващо съзнанието и т.н. А всъщност в хипнозата няма нищо нито странно и страшно, а тъкмо обратното – всеки ден хората изпадат в така наречения транс, в който въвежда хипнотерапията. Когато човек извършва нещо еднообразно, или монотонно, с фиксирано внимание, той спира да наблюдава и забелязва случващото се около него. Всичко около него се превръща във фон и именно тогава човек е в транс. Просто в кабинета на психотерапевта този транс е по-задълбочен.

Когато се работи за хипноза е важно пациентът, да не е в закрита позиция – със скръстени ръце и крака, облегнат назад. Той може да е легнал, да е отпуснат на стол и това е същинското на новата хипноза – човек сам показва на терапевта как иска да застане, без да му бъде диктувано. Първата индикация, че клиентът започва да се въвежда в хипноза е съгласяването с въпросите на терапевта, чрез кимване с глава. За клиента всичко наоколо става фон, той постепенно започва да чува само гласа на хипнотерапевта. Дишането е бавно, става коремно, погледът е фиксиран, започва интензивно преглъщане.

Хипнозата е като преминаване от транс към естествен сън, от който всеки се буди. “Хората се притесняват, че ще забравят всичко, а това не е вярно, защото хипнозата не е амнезия”, Казва Калин Цанов, председател на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия. Той уточнява, че специалистът има възможност и да накара клиента да забрави, но това рядко се прави, тъй като хипнозата няма за цел да заличава проблема, а да промени възприятието на човека спрямо него. В хипнозата няма бурни реакции, резки движения, няма отваряне и затваряне на очи, както се представя в някои филми. След като излезе от хипноза, клиентът и терапевтът обсъждат случилото се или видяното. Децата също могат да бъдат вкарвани в хипноза, но задължително се изисква писмено разрешение от родител.

За да разберем какво е хипнозата, добре е да знаем какво се случва с човешкия мозък. Човешкият мозък е така устроен, че оперира чрез честотни цикли. Тъй като тези цикли са измерими, дефинирани са общо 4 вида честоти, които отговарят на опреден вид дейност.

– Делта. Честотата на мозъчната дейност варира от 0 до 4 цикъла в секунда. Това е абсолютната безсъзнателност. За делта не се знае много.

–  Тета. При тета честотата се движи между 4 и 7 цикъла в секунда. Тета е част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време. Изглежда, че в тета са записани всички наши емоционални преживявания. Тета е онази специфична област, която отваря вратата на пред съзнанието, за да може то да се отправи “отвъд хипнозата” – в света на психичните феномени.

–  Алфа. Честотния диапазон на мозъчната дейност при алфа е от 7 до 14 цикъла в секунда. Алфа е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Освен това, тук се извършва и всяко мечтаене. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета. Що се отнася до хипнозата, алфа е една изключително важна област.

– Бета. Това е сферата на съзнателния разум, чиито честотен диапазон е от 14 цикъла нагоре. Бета е областта, в която мислим и осъществяваме повечето от извършваните от нас в будно състояние дейности. Изглежда, че по – голямата част от нас оперират с около 20 цикъла в секунда по време на будно състояние.

Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИПНОЗАТА

Хипнозата има приложение в много области, включително медицина, психотерапия, самоусъвършенстване и личностно развитие. В някои страни хипноза се използва в области като съдебна медицина, спорт, образование, физическа рехабилитация, както и от хора на изкуството за творчески цели.

Хипнотерапията е психотерапия, която се извършва в състояние на хипноза. Това е приложение на хипнозата в психотерапията. Използва се както за основна, така и като допълваща терапевтична техника. Намира широко приложение и повлиява голям диапазон от проблеми и състояния, някои от които:

страхове и фобии

тревожни състояния като безпокойство и панически атаки

нарушения на съня

зависимости

вредни навици

депресия

емоционални и психически травми

хранителни разстройства на психична основа (като анорексия и булимия)

стрес

ниска самооценка

негативни емоции

обезболяване и анестезия

контрол над теглото

подобряване на спортни постижения и други