На 8,9,10 Юни се проведе научно-практически семинар с проф. Христо Гешанов на тема “Как да станем творци на живота”

ЕВРИСТИКА. Как да станем творци на живота!”
научно-практически семинар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
8 ЮНИ

9.30 – 11.30 Откриване на семинара.
Тема 1: „Може ли всеки да стане творец в собствения си живот? Що е евристика и нужна ли ни е тя днес. Бизнес и творчество.Цели на семинара.”
11.30 – 12.00 Кафе, чай пауза.
12.00 – 13.00
Тема 2: „Евристиката – наука, теория, методика. – Защо евристика? Пет важни признака на творчеството. Откривателството – наука или развлечение. Видове познание – чувствено, логично, интуитивно. Творчески и нетворчески професии. Творчески и нетворчески хора.”
13.0 – 15.00 Обедна почивка
15.00 – 16.30
Тема 3: „Евристични практики – Подготвя ли съвременното образование хората за живота. Изтичане на мозъци – по американски или по японски. Евристиката в образованието.”
16.30 – 17.00 Кафе, чай пауза
17.00 – 18. 00
Тема 4: „Творчеството – рационално или емоционално? Има ли различия в творчеството при мъжете и жените? – дискусия. (ТЕСТ) Творчеството в науката и изкуството. Видове творчество.”

9 Юни

9.30 – 11.00
Рецитал от стихове, сътворени от хората по време на работата им с първото ниво на курса по приложна психология и психотренинг.
Тема 5: „Творчеството като интелектуален процес. Творчески ли е вашият ум?(ТЕСТ) Пречки за развитието на интелекта. Можеш ли да бъдеш Леонардо днес? Индивидуално преживяване на творческия процес. Евристиката като профилактика и терапия. Може ли творчеството да подмладява?
11.00– 11.30 Кафе, чай пауза
11.30 – 13.00
Тема 6: „Творчеството – съзнателно или подсъзнателно? –От Зигмунд Фройд до наши дни.Творчеството – субект, способност, продукт. Пет етапа на творческия процес.Възможно ли е озарение и вдъхновение по поръчка? Възможна ли е съзнателна работа и контрол върху подсъзнанието.”
13.00 – 15.00 Обедна почивка
15.00 – 16.30
Тема 7: „Индивидуална творческа психотехника – Групови практически методи – мозъчна атака, алгоритъм на изобретението, психоевристично програмиране и др. (Практическа работа по групи) Индивидуални методи – обръщане наопаки, аналогия, класификация и др.”
16.30 – 17.00 Кафе чай пауза
17.00 – 18.00
Тема 8: „Творчески стратегии и тактики – Традиционни и нетрадиционни стратегии и тактики.Евристичен подход към личните житейски проблеми. Трудности по пътя към Еверест. Бизнесът като нестандартно творческо поле.”

10 юни

9.30 – 11.00
Тема 9: „Творчеството – плътско или духовно? –Светски или духовни цели на творчеството. Пътят на живота и пътят на смъртта. Вътрешно противоборство. Делата на плътта и плодът на Духа. Чертата, която ги разделя – моралната отговорност. Духовният път.”
11.00 – 11.30 Кафе, чай пауза
11.30 – 13.00 Обща дискусия по темите.
13.00– 15.00 Обедна почивка
15.00 – 16.00
Тема 10: „Изграждане на гения –Що е гениалност? Исторически анализ. Интегрална характеристика. Може ли да се разкрие второто дъно на човека? Гениоопределящи признаци. Може ли науката за гениалността да превърне човечеството в нова раса от гении? Нужно ли е?’
16.00 – 16.30 Кафе, чай пауза
16. 30 – 18.30 Обобщение – изводи, нагласи.
18.30 Край на семинара