КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

Когнитивно-поведенческата терапия се основава на теорията, че емоциите и поведението на индивида са пряко свързани със призмата през която той пречупва гледището си към  света. Тази призма се структурира на базата на познавателни процеси, който се придобиват през житейския път или предишен опит. Точно това е причината различните хора да изпитват различни чувства и емоции при една и съща ситуация. Когнитивно-поведенческата терапия се съсредоточва точно към тези познавателни процеси и начини на възприятие на света като централен проблем при терапията, а поведенческите прояви и соматичните проблеми, като следствие от тях. Изкривяването на когнициите или това как възприемаме, усещаме, чувстваме и какви вярвания имаме за света е причината за дисфункционалността на личността.

Когнитивно-поведнеческата терапия се стреми към разбирането на нашите:

Когниции – Това са нашите мисли, идеи, вярвания, вътрешната реч и са под формата на вербални и визуални представи, в това число са и нашите базови убеждения дисфункционални вярвания –  тези вярвания за нас, другите и света, които са грешни и ни пречат да живеем живота си пълноценно.

Поведение – Как ние реагираме в неприятни за нас ситуации.

Автоматични мисли – Спонатанни мисли и оценки, появяващи се при неприятни за нас ситуации.

На какво ни учи когнитивно-поведенческата терапия:

Да се обрзоваме, да усвоим определени знания и умения – да се научим кое е проблемно в нашия психичен живот, защо е така и от къде идва, и как може да бъде променено да разберем връзката МИСЛИ-ЕМОЦИИ-ТЯЛО(ПОВЕДЕНИЕ) и къде в този кръговрт се вписва нашият проблем да усвоим способи за справяне в трудни житейски ситуации и след края на терапията.

Когнитивната терапия се прилага навсякъде по света като единствено или съпътстващо лечение при широк спектър нарушения– психични и соматични (телесни).

 • Изследванията показват, че тя е ефективна при:
 • Генерализирано тревожно разстройство (хронична тревожност)
 • Паническо разстройство
 • Агорафобия
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза)
 • Социална тревожност / социална фобия
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Хипохондрия (страх за здравето)
 • Депресия
 • Биполярно-афективно разсройство/ в комбинация с медикаменти/
 • Хранителни разстройства- анорексия; булимия
 • Соматични (телесни) нарушения с психологичен компонент)
 • Нарушения на съня
 • Колит
 • Стрес
 • Ниско самочувствие
 • Семейни проблеми
 • Проблеми свързани с раздяла
 • Преживявания на скръб и загуба